Vi hjelper studenter å slåss mot drikkepress med appen Nattens helter. 

Hvem er vi

Vi vil lage en mer inkluderende drikkekultur hvor ansvarlighet er nøkkelord. Derfor jobber vi med Nattens helter hvor fokus spesifikt er på å påvirke drikkekultur blant unge gjennom historier fra unge. Vi tror på at narrativer er måten å skape endring på.

WWN har i lang tid jobbet med å få frem barn og unges historier for å fremme god helse, god oppvekst, miljø og mangfold. Over 700 mennesker har fortalt historiene sine gjennom oss. WWN samarbeider med bedrifter, organisasjoner og kommuner for å sette fokus på temaene.

si hei

til oss

Send oss en beskjed!